en de
Rezerwacje
Wybrano: 0
Twoje rezerwacje

rodo

Klauzule informacyjne

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Vacation Club 2 Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie w celu ochrony danych dba, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, 
w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”).

Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych:

ADMINISTRATOR

Osoba fizyczna lub prawna, która decyduje o celach i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych

DANE OSOBOWE

Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”)

PRZETWARZANIE

Operację lub zestaw operacji jakie wykonuje Administrator na Twoich danych tj. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, usuwanie lub niszczenie itp.

To jest wersja dev!
vacationclub.pl