en de
Rezerwacje
Wybrano: 0
Twoje rezerwacje
przyjazd wyjazd
[]
[]
[]
Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje kwestie zbierania, przechowywania, wykorzystania, przekazywania oraz udostępniania informacji o Użytkownikach Serwisu www.vacationclub.pl prowadzonego przez Vacation Club 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej Administrator).

Serwis działa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Do wszystkich informacji prezentowanych w serwisie można uzyskać dostęp bez konieczności rejestracji i logowania, tj. bez podawania danych osobowych. Administrator nie zbiera, nie przechowuje, nie przekazuje oraz nie udostępnia danych osobowych Użytkowników serwisu, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies są ustawiane przy wejściu i wyjściu z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości Użytkowników.

Pliki cookies Administrator może wykorzystywać w celu dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika, personalizacji treści, optymalizacji i udoskonalenia serwisu, tworzenia statystyk oraz w celu optymalizacji oferty reklamowej, marketingowej zarówno przez Administratora jak i podmioty współpracujące z Administratorem. Serwis wykorzystuje trzy rodzaje plików cookies: sesyjne, stałe, zewnętrzne. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego serwisu. Cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika. Cookies zewnętrzne umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, indywidualnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików cookies poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Administrator informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies, korzystanie z serwisu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

Administrator zastrzega sobie możliwość przekazania zebranych plików cookies współpracującym z serwisem partnerom w celu personalizacji oferty reklamowej i marketingowej.

Administrator wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z serwisem w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

Dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu wykorzystywane są jedynie w celu wykonania zamawianej przez niego usługi i nie są przekazywane osobom trzecim.

Wprowadzenie danych przez Użytkownika uznawane jest za jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie tych danych przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje o Użytkowniku mogą być udostępnione do publicznej wiadomości wyłącznie we wskazanym przez niego zakresie określonym przy rejestracji do serwisu.

Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo:

1) wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, Skorzystanie z prawa uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych na adres kontakt@vacationclub.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z systemu Serwisu. Administrator może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko Użytkownika oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby, w celach objętych sprzeciwem;

2) uzyskać w terminie 14 dni, w powszechnie zrozumiałej formie, treść tych danych oraz następujących informacji:

    a) daty pierwszego wprowadzenia danych tego Użytkownika,

    b) źródła pochodzenia danych Użytkownika,

    c) w jakim celu zebrano dane,

    d) w jaki sposób dane są udostępniane oraz jakim uprawnionym podmiotom,

    e) kiedy i w jakim zakresie dane zostały udostępnione uprawnionym  podmiotom, na wniosek Użytkownika powyższych informacji udziela się na piśmie,

oraz inne szczegółowe uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Oznaczenie http://www.vacationclub.pl/ jest znakiem chronionym przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.

To jest wersja dev!
vacationclub.pl